Ochrzczeni w 2017

Konrad

Rosicki

Maja

Monika

Bielica

Tymoteusz

Grzegorz

Kamiński

Jan

Damazy

Chrobok

Amelia

Beata

Świętek

Barbara

Sylwia

Tyczka

Anita

Łucja

Knaś

Alicja

Marta

Pilis

Adam

Marek

Kasprzyk

Magdalena

Alicja

Ogłodek

Oskar

Gabriel

Kajda

Emilia

Zofia

Pytlik

Julia

Agnieszka

Bednarska

Antoni

Edward

Korycki

Lena

Anna

Mierzwa

Florian

Stanisław

Kalaga

Rozalia

Anna

Połedniok

Wojciech

Joachim

Wójcik

Anna

Wiktoria

Franielczyk

Dorota

Zuzanna

Popczyk

Olaf

Jan

Szumański

Hanna

Oliwia

Filipczuk

Helena

Klara

Ogłodek

Paweł

Jan

Bieniek

Bartłomiej

Piotr

Zając

Jan

Stanisław

Zawadzki

Judyta

Monika

Szołtysik

Iga

Anna

Pawełczyk

Katarzyna

Anna

Kościelny

Julia

Klaudia

Adamczyk

Olaf

Aleksander

Rogala

Błażej

Maciej

Wewiór

Konrad

Rafał

Gacki

Tymon

Antoni

Jamroży

Antonina

Weronika

Bury

Filip

Jarosław

Agatowski

Magdalena

Maria

Stanik

Zapamiętaj mnie (90 dni)