Ochrzczeni w 2018

Paweł

Marek

Dominik

Janusz

Lena

Anna

Dawid

Franciszek

Wiktoria

Agnieszka

Tymoyeusz

Stanisław

Alicja

Elżbieta

Jan

Ernest

Karol

Krzysztof

Julia

Aneta

Zapamiętaj mnie (90 dni)