Porządek liturgii

 Niedziela – 12 sierpień – XIX Niedziela Zwykła.
Kolekta specjalna na pokrycie kosztów remontu wieży.


7.00          + Stefanię Wójcik od sąsiadów.


8.30            Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MBWW z podziękowaniem i prośbą o błogosław.

                     Boże i zdrowie w rodzinie.


11.00          1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MBWW z podziękowaniem i prośbą o błogosław.

                    Boże i zdrowie dla Jadwigi Popczyk z okazji 70-tych urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo

                    w rodzinie.TD.
                    2.W intencji Judyty Szołtysik w podziękowaniu za wszystkie łaski otrzymane w pierwszym roku życia.


15.00           Nieszpory niedzielne.


16.00          + Roberta Kloza w 1 rocznicę śmierci.
                     Po Mszy św. chrzest: Karol Wójcik, Julia Wójcik.


9.45            Dołki:++ Romana Góralskiego w 3 rocznicę śmierci.

 

Poniedziałek – 13 sierpień - dzień powszedni.


7.00             + Wiktora Głodek w 10 rocznicę śmierci.


18.00            1. O pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników.
                       2.++ rodziców Martynę i Brunona Skowronek, Anielę i Franciszka Panic, pokrew.
                       Po Mszy św. Nabożeństwo fatimskie i procesja.


Wtorek – 14 sierpień – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.


7.00


18.00              1.++ męża Franciszka Halczuch w 15 rocznicę śmierci, rodziców, brata Konrada, teściów,

                         3 szwagierki, 4 szwagrów, pokrew.
                         2. + Jerzego Szymonek.


Środa – 15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Kolekta na potrzeby parafii.


7.00                ++ córkę Irenę Jośko, jej męża Józefa, ojca Jana, dziadków, chrzestnych Helenę, Pawła, żonę Agnieszkę,

                        dusze w czyśćcu cierpiące.


8.30                ++ Teresę Wójcik w 1 rocznicę śmierci.


11.00                Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MBWW z podziękowaniem i prośbą o błogosław. i zdrowie
                          dla rodziny.


15.00               Nieszpory Maryjne.


16.00              + Agnieszkę Jurczyńską w 1 rocznicę śmierci.


9.45                Dołki:++ Henryka Stanik, rodziców Stanik, Płaczek oraz ++ z rodzin Płaczek, Szwarc, Franielczyk,

                         Sieja, Kubiak, Sobania, Gatzki.


Czwartek – 16 sierpień – dzień powszedni.


7.00                 ++ ojca Ludwika we wspomnienie urodzin i 18 rocznicę śmierci, matkę Marię.


18.00               1.++ rodziców Pawła, Katarzynę Sieja, żonę Jadwigę, 3 braci, bratową, teściów Józefa i Martę Koryciorz,

                         dusze w czyśćcu cierpiące.
                          2.+ Aleksandrę Raubic.


Piątek – 17 sierpień – Uroczystość św. Jacka, kapłana.


7.00                  ++ męża Piotra, rodziców Alfonsa , Adelajdę Piofczyk, Marię i Konrada Chmielowski, ciocię Marię,

                           szwagra Stefana.


18.00                + Bernarda Jośko w 5 rocznicę śmierci.


Sobota – 18 sierpień – dzień powszedni.


7.00                  ++ męża Bernarda, rodziców z obu stron, ciocię Katarzynę i Balbinę, siostrę, siostrzeńców, 3 szwagrów,

                           swata, Agnieszkę Wicik, pokrew.


17.30               Adoracja Najświętszego Sakramentu.


18.00               ++ Waldemara Kalinowskiego jego rodziców, teściów, swatów, pokrew.


Niedziela – 19 sierpień – XX Niedziela Zwykła.
Kolekta na potrzeby parafii.


7.00                Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MBWW z podziękowaniem i prośbą o błogosław. i zdrowie
                         z okazji urodzin.


8.30                + Reginę Smukała w 1 rocznicę śmierci.


11.00               ++ Irenę, Marię, Bernarda, rodziców i pokrew.


15.00               Nieszpory.


16.00               ++ rodziców Julię i Bartłomieja, syna Józefa, 2 zięciów, dziadków, pokrew.


9.45                 Dołki: ++ Augustyna Świder we wspomnienie urodzin.

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)