Porządek liturgii

 

 

Sobota – 21 kwiecień – dzień powszedni.

 

7.00                 + Józefa Włodarczyk w 1-wszą rocznicę śmierci.

 

16.00               Klasztor: ++ Natalię i Mikołaja Gajdzik.

 

17.30                Adoracja Najświętszego sakramentu.

 

18.00               1.++ ojca Antoniego Barka we wspomnienie urodzin, matkę Agnieszkę,

                          ++ z pokrew. Konrada Wilczek.

                          2.++ Jana Sołtysik, jego rodziców Julię i Wincentego, rodzeństwo, teściów Katarzynę

                          i Ryszarda, swatów Elżbietę i Józefa Mrowiec, pokrew.

 

Niedziela – 22 kwiecień – IV Niedziela Wielkanocna.

Niedziela Dobrego Pasterza.

Kolekta na potrzeby parafii.

 

7.00                 ++ Helenę Skórka w rocznicę śmierci, jej męża Konrada, ich rodziców,

                          rodzeństwo, pokrew.

 

8.30                + męża Konrada Prudło we wspomnienie urodzin.

 

11.00               + Bertę Cuber.

 

15.00                Nieszpory niedzielne.

 

16.00              ++ Edmunda Golka, rodziców, teściów, ++ z pokrew.

 

9.45                Dołki: ++ Ryszarda Skórka, teściów, 2 szwagrów.

 

Poniedziałek – 23 kwiecień – Uroczystość św. Wojciecha.


7.00                1. ++ Antoniego Koryciorz, rodziców Wiktorię i Wiktora , teściów Martę i Pawła, rodzeństwo,

                         pokrew.
                         2. ++ Katarzynę Hadamik, męża Józefa, Klarę i Romana Gajda.


18.00               1.+ Wincentego Adamiec w 25-tą rocznicę śmierci.
                          2.++ rodziców Barbarę i Maksymiliana Matejczyk od syna z rodziną.


Wtorek – 24 kwiecień – dzień powszedni.


7.00                 1. + Pawła Mikołajczyk w 30-ty dzień po śmierci i we wspomnienie rocznicy urodzin.
                          2. Za ++ Anielę i Józefa Poloczek oraz rodziców z obu stron.


18.00              + Klarę Galek w 1-wszą rocznicę śmierci.


Środa – 25 kwiecień – Święto św. Marka Ewangelisty.


6.45                Procesja do krzyża i modlitwy o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.


7.00                Przez wstaw. św. Marka z prośbą o urodzaje i błogosław. Boże dla pracy rolników.


18.00              1.++ matkę Helenę Zębala w 3-cią rocznicę śmierci, ojca Stanisława, Marię i Konrada Manowski,

                         rodzeństwo i pokrew.
                         2.+ Urszulę Jarushowitz od sąsiadów.
                         3. Za ++ wspominanych podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.


Czwartek – 26 kwiecień – dzień powszedni.


7.00               + Jana Wójcik od sąsiadów z ul. Zawiszy Czarnego.


16.30             + Bronisławę Gawron od sąsiadów.


18.00             ++ Katarzynę, Brunona i Krzysztofa Nojak, Gertrudę Polok, 2 mężów, Franciszkę Nowak,

                        ++ z pokrew.


Piątek – 27 kwiecień – dzień powszedni.


7.00                 1. Za ++ Piotra Holeczek i jego rodziców.
                          2. Za ++ wspominanych podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.


18.00               1. + Agnieszkę Wicik w 30-ty dzień po śmierci.
                          2. Za ++ wspominanych podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.


Sobota – 28 kwiecień – dzień powszedni.


7.00                 1.+ Hildegardę Baumgard.
                          2.+ Kurtha Thelen.


17.30               Adoracja Najświętszego Sakramentu.


18.00               1.++ Agnieszkę i Mirosława Koryciorz, dziadków, pokrew.
                          2.+ Katarzynę Wójcik we wspomnienie urodzin oraz za ++ Antoniego i Stanisława Wójcik.


Niedziela – 29 kwiecień – V Niedziela Wielkanocna.
Kolekta na potrzeby parafii.


7.00                  + Andrzeja Ogłodek od siostrzenicy Agnieszki z mężem.


8.30                  ++ Pawła Sieja we wspomnienie urodzin, rodziców i rodzeństwo z obu stron, synową Danutę.


11.00                 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MBWW z podziękowaniem i prośbą o błogosław. Boże

                           i zdrowie dla Heleny i Jana Wieczorek z okazji 50-tej rocznicy małżeństwa oraz kolejnej rocznicy

                           urodzin Jana.TD.


15.00                Nieszpory niedzielne.


16.00               Chrzest: Wiktoria Agnieszka Wójcik.
                          Roczek: Julia Bednarska, Anna Franielczyk, Adam Kasprzyk, Florian Kalaga.


9.45                  Dołki: ++ Eryka Sobala, Juliannę, Tomasza Wójcik, Klarę, Seweryna Sobala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)